Σάββατο, 14 Ιανουαρίου 2012

Quotes... (1)All worlds draw to an end and noble death is a treasure that no one is too poor to buy.

The Chronicles of Narnia, The Last Battle

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου