Σάββατο, 28 Ιανουαρίου 2012

Lullaby

I see the moon, the moon sees me 
Under the shade of the old oak tree
Please let the light that shines on me 
Shine on the one I love

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου